Alles tonen
Voorstel

Investeren in de sociale economie

De sociale economie is een volwaardige sector. Heel wat mensen die verder afstaan van de zogenaamde reguliere economie, vinden op deze manier waardig werk. De sterke terugverdieneffecten door de daling in ziekte- en werkloosheiduitkeringen, naast de toegenomen bedrijfsactiviteit, maken dit een effectief middel om armoede te reduceren.

Het uitgangspunt is een volwaardig loon voor een werknemer die volwaardig werk levert. Een ernstig uitbreidingsplan voor 5.000 extra plaatsen op vijf jaar tijd is perfect mogelijk. Doorstromen vanuit de sociale naar de reguliere economie, kan ook ondersteund worden onder strikte voorwaarden. De doorstromingscriteria moeten in dat geval rekening houden met de capaciteit en wens van de werknemer.