Alle voorstellen
Voorstel

In het Groeipakket (of het nieuwe kinderbijslagsysteem) sterker inzetten op armoedebestrijding