Alle voorstellen
Voorstel

Vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens