De lokale armoedebarometer

De lokale armoedebarometer: de cijfers

We kennen armoede omdat we werken met mensen in armoede, omdat we voedsel bedelen, omdat we in een kringwinkel staan of omdat we wonen waar mensen in of nabij armoede wonen. We kennen de dagelijkse overlevingsstrijd, we kennen de trieste verhalen van onzekerheid en wanhoop, maar ook de verhalen van moed en strijd.

Maar kennen we hoeveel armoede er is?

Meten is weten. De lokale armoedebarometer, de cijfers, bevat een overzicht van verschillende cijfers die allen iets te maken hebben met armoede of kunnen te maken hebben met armoede. Het totaalbeeld van al die cijfers geven aan hoe ernstig armoede is in jouw gemeente. Ook de deelcijfers geven een duidelijk beeld: op een of meerdere cijferreeksen scoort je gemeente goed, op andere minder goed. Op dat moment weet je waar je als gemeente en als vereniging moet op inzetten.

De cijfers zijn een middel om in gesprek te gaan met het gemeentebeleid.

De lokale armoedecijfers: het beleid

De cijfers zeggen op zich niets over het beleid van de gemeente. De grotere steden, industriële gemeenten, … hebben altijd hogere armoedecijfers. Hun ligging, hun grootte, hun industriële geschiedenis en dynamiek bepalen de armoedecijfers. Iets anders is wat de gemeente of stad er mee doet. Welk armoedebeleid voeren ze? Dit is geen verhaal van enkel cijfers, dit is een verhaal van evalueren. De evaluatie gebeurt aan de hand van een vragenlijst die de verenigingen de kans geven om het beleid te evalueren en mee vorm te geven.