Decenniumdoelen

Contactpersoon: Michel Debruyne
michel.debruyne@decenniumdoelen.be

Postadres:
Welzijnszorg vzw
Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel

Werkadres:
Huidevetterstraat 126a, 1000 Brussel