Bekijk alle speerpunten hier

Onderaan vind je de verschillende speerpunten

1
Werk 1

Werk 1

nog een beschrijving

Voorstellen

2
Geëngageerd beleid

Geëngageerd beleid

Tot op vandaag zijn er enkel loze beloften gemaakt, zijn er volgestapelde actieplannen die weinig opleveren, zijn er onbestaande kinderarmoedeplannen, … Armoedebestrijding is meer leeg dan vol. En toch kan het anders. Het is dus mogelijk om komaf met armoede te maken.

Voorstellen

3
Elk gezin een waardig inkomen

Elk gezin een waardig inkomen

De onderbescherming van mensen en gezinnen in moeilijke situaties is in België en Vlaanderen schrijnend groot. Gezinnen worden in armoede geduwd zodra ze een beroep moeten doen op sociale zekerheid of sociale bijstand. Toch zijn de sociale zekerheid en de sociale bijstand op zich goede wegen om gezinnen uit de armoede te houden en hen een opstap te geven naar een beter leven. Werk is ook geen garantie meer op een waardig inkomen. Te lage lonen en versnipperde arbeidscontracten duwen gezinnen richting armoede. Toch is volwaardig werk belangrijk om uit armoede te geraken.

Voorstellen

4
Toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen

Toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen

Armoede is groot onder gezinnen waar niemand werkt of weinig werkt. Het aantal gezinnen waar niemand werkt daalt bovendien amper. Vooral mensen met een korte scholing, jongeren zonder een diploma, mensen met een (arbeids)beperking en mensen met een etnisch-culturele achtergrond hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. Zij krijgen geen opstap uit armoede en vallen in langdurige armoede. En toch zijn er opleidingsopties, sociale economie en faciliterende diensten zoals kinderopvang die de arbeidsmarkt open kunnen stellen voor iedereen.

Voorstellen

5
Betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor iedereen

Betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor iedereen

In een land dat zich beroept op een toegankelijke en goede gezondheidszorg is het beschamend dat veel gezinnen hun zorg uitstellen om financiële redenen. Wie langdurig ziek wordt, wordt ziek van het moeizaam overleven omwille van de kosten en de beperkte steun. En toch zijn er heel wat mogelijkheden om de toegankelijkheid te vergroten en te verzekeren.

Voorstellen

6
Elke jongere een volwaardig diploma

Elke jongere een volwaardig diploma

Vlaanderen behoort tot de slechtste leerlingen van de klas: onze scholen bestendigen de sociale ongelijkheid en trekken jongeren met een etnisch-culturele achtergrond en jongeren in armoede niet omhoog. Het aantal jongeren dat het middel-baar onderwijs zonder diploma verlaat is bijgevolg hoog. Zij zijn de arme ouders van morgen. En toch zien we in andere landen dat alle jongeren een kans krijgen ongeacht hun achtergrond. Onderwijs kan en moet een gelijkmaker zijn.

Voorstellen

7
Elk gezin een betaalbare en goede woning

Elk gezin een betaalbare en goede woning

Wonen neemt een steeds grotere hap uit het huishoudbudget. Meer dan een derde van de huurders heeft op het einde van de maand te weinig over om van te kunnen leven. Meer dan een derde van de huurwoningen zijn ondermaats. De uitgaven voor energie en water duwen mensen in armoede. De huurmarkt is weinig open voor wie anders is, zelfs de sociale huurmarkt heeft zijn drempels. En toch zijn er voldoende middelen en mogelijkheden om voor elk gezin een betaalbare en goede woning te voorzien.

Voorstellen

8
Samenleven in gelijkwaardigheid

Samenleven in gelijkwaardigheid

Vakantie nemen buitenshuis is voor 1 op 4 mensen niet mogelijk. Wie buiten een grote stad woont, heeft een auto nodig, wat een grote kost met zich meebrengt. Vrije tijd is voor velen enkel lege tijd. En wie anders is, wordt buiten gekeken. Mensen worden uitgesloten om hun leeftijd, etnisch-culturele achtergrond, beperking, gezinssamenstelling, … Velen worden gekwetst omwille van hun zijn. En toch is volwaardig samen leven mogelijk.

Voorstellen