Decenniumdoelen wil armoede stoppen

België, land van overvloed. Maar hier leven 1,5 miljoen mensen in een huishouden met een verhoogd risico op armoede. Zeven procent van de bevolking wordt getroffen door langdurige inkomensarmoede. Ondertussen blijft de ongelijkheid toenemen: het inkomen van de 10% armsten ligt 28 keer lager dan dat van de 10% rijksten. Het is hoog tijd dat het beleid voorrang geeft aan de strijd tegen de armoede van de uitgesloten groepen, vinden de 13 organisaties achter Decenniumdoelen. #komafmetarmoede

Globalisering leidt tot globale ontbering

De energieprijzen swingen de pan uit. Verzekeringsmaatschappijen berekenen voor iedere klant een ander risico. Lenen is voor rijkere mensen goedkoper dan voor armen. Het zijn maar enkele voorbeelden van een puur economische manier van denken die diepe sporen nalaat in de broze rand van onze samenleving. In Noord en Zuid betalen de laagste inkomensgroepen de hoogste prijs. Op het menu van de globalisering staan vooral liberalisering en deregulering in plaats van solidariteit en sociale correcties.

13 organisaties spelen samen voor 7 doelen

In Vlaanderen en Brussel gaan intussen armoedeorganisaties en sociale bewegingen tot 2017 samenwerken rond zes doelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs, samenleven en rechtvaardigheid. Die moeten stuk voor stuk bereikt worden.

Doelen om ook echt te bereiken

Deze doelen zijn concreet en realistisch. Wanneer ze gekoppeld worden aan politiek engagement zijn ze een tastbare sleutel tot succes. De doelen worden uitgewerkt aan de hand van een beperkt aantal streefcijfers en meetbare indicatoren. Onze bedoeling is dat de overheden op alle niveaus uitpakken met gerichte maatregelen om armoede aan te pakken. Tegelijk vormen onze decenniumdoelen een geschikt kader om de violen op de verschillende niveaus gelijk te stemmen.
Onze doelen steunen op onderzoek. De decenniumdoelen zijn het resultaat van overleg in thematische rondetafels en zijn gebaseerd op trends uit het verleden. We hebben ze geselecteerd op basis van beschikbare indicatoren en data om de vooruitgang op betrouwbare basis te documenteren. De nulmeting voor elk van de doelstellingen is vastgelegd op 17 oktober 2007.

Wij blijven op tafel kloppen

Met de steun van wetenschappers en verantwoordelijken uit de bevoegde administraties zal de vooruitgang nauwgezet worden opgevolgd in de thematische rondetafels. Ondertussen zullen de initiatiefnemers het niet nalaten om de decenniumdoelen telkens weer op tafel te leggen.

In onze vele publicaties vind je de voorstellen, de berekeningen en de Armoedebarometers. Voldoende stof tot nadenken en handelen.

 

Zij steunen ons, en jij?

Tal van organisaties en burgers scharen zich achter onze campagne. De één met een filmpje, de ander met een foto of quote. Wat is jouw prioriteit?

#komafmetarmoede en stuur jouw foto, filmpje, illustratie,… op naar michel.debruyne@decenniumdoelen.be! Wie weet sta jij binnenkort ook op onze sociale media en website.

ACLVB-CGSLB

Koning Albertlaan 95
9000 Gent

Meer info

ACV

Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

Meer info

Beweging.net

Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

Meer info

CM

Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel

Meer info

Socialistische mutualiteiten

St. Jansstraat 32-38
1000 Brussel Centrum

Meer info

Samenlevingsopbouw

Vooruitgangstraat 323 bus 2
1030 Brussel

Meer info

SAM

Turnhoutsebaan 139A
2140 Antwerpen

Meer info

Netwerk tegen armoede

Vooruitgangstraat 323 bus 6
1030 Brussel

Meer info

LEVL

Vooruitgangstraat 323 bus 4
1030 Brussel

Meer info

Uit de marge

Henegouwenkaai 29
1080 Brussel

Meer info

Welzijnszorg

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel

Meer info

CERA

Muntstraat 1
3000 Leuven

Meer info

Vlaams ABVV

Hoogstraat 42
1000 Brussel

Meer info

Stichting P&V

Koningsstraat 151
1210 Brussel

Meer info

Chirojeugd Vlaanderen

Kipdorp 30
2000 Antwerpen

Meer info

D?mos vzw

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Meer info

GO!

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

Meer info

OVSG

Ravensteingalerij 3 bus 7, B
1000 Brussel

Meer info

POV

Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Meer info

Studio Globo

Otletstraat 28/11
1070 Anderlecht

Meer info

VOB

Diksmuidelaan 50
2600 Berchem

Meer info

Vrije CLB Koepel vzw

Anatole Francestraat 119/1
1030 Brussel

Meer info

VSKO

Guimardstraat 1
1000 Brussel

Meer info

Welzijnsschakels vzw

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel

Meer info

De Link

Sint-Katelijnestraat 16-18
1000 Brussel

Meer info

Socius – Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw

Gallaitstraat 86, bus 4
1030 Brussel (Schaarbeek)

Meer info