• 23/12/2020

De wooncrisis vraagt meer dan herverdelen

De wooncrisis treft niet enkel mensen in armoede, ook mensen nabij armoede, de arme lage middenklasse, wordt getroffen. Het overgrote deel zijn huurders, meer dan 300.000 mensen in of nabij armoede.

Zoveel gezinnen, zo groot is de wooncrisis in Vlaanderen. Zo groot dat een simpel antwoord niet meer mogelijk is. Ongelijkheid bestrijden, pleiten voor versobering, zoeken naar collectieve antwoorden, zwaar investeren in sociale woningbouw en hun renovatie, een ander woonsysteem, … dit zijn de bouwstenen waarvoor maatschappelijke en politieke moed nodig is.

Een sterk dossier waaraan Decenniumdoelen een bijdrage heeft geleverd. Op te vragen bij info@decenniumdoelen.be

Oikos 96 bevat een sterk dossier rond wonen. Veel mensen vinden moeilijk een goede en betaalbare woonst. Veel aandacht gaat hierbij naar de stijgende koopprijzen. Toch ligt de echte woonnood bij mensen die niet kunnen kopen, hun toevlucht moeten zoeken op de krappe huurmarkt. Er zijn niet alleen te weinig sociale woningen. Ook een cruciaal segment van betaalbare huurwoningen ontbreekt op de private markt, als alternatief voor dure appartementen met te weinig slaapkamers. Daarnaast bieden innovatieve woonvormen zoals wooncoöperaties nieuwe mogelijkheden.

Een dossier met bijdragen van Marc Heughebaert, Michel De Bruyne, Tine Heyse, Lieve Jacobs, Peggy Totté, Julie Mabilde en Filip Canfyn.

www.oikos.be