• 01/10/2020

Een ambitieus armoedeplan moet alle ruimte krijgen

Decenniumdoelen is opgelucht dat de nieuwe federale regering het aandurft om een ambitieus armoedeplan op te nemen in haar regeerakkoord. Het is lang geleden dat duidelijke engagementen in een regeerakkoord werden aangegaan om armoede te voorkomen en bestrijden. Onze recente Lokale ArmoedeBarometer maakte duidelijk dat in Vlaanderen de armoede zich genesteld heeft in alle gemeenten en dat de armoede ook verergerd is. De Lokale ArmoedeBarometer pleitte dan ook voor een verhoging van alle sociale minima in de uitkeringen én van een sterk ondersteunend beleid naar de OCMW’s. Het ambitieus plan moet tevens antwoorden formuleren op kinderarmoede en de moeilijkheden van eenoudergezinnen. Uit de voorbije periode weten we immers dat zeker deze groepen het bijzonder moeilijk hebben gehad. Ook hier kan het armoedeplan het verschil maken.

Armoede heeft nood aan ambitieuze plannen, maar ook en vooral aan ambitieuze budgetten.

Het hoofdstuk armoede van het regeerakkoord geeft antwoorden op onze verzuchtingen: het geleidelijk verhogen van alle minima, niet alleen van de minimum pensioenen, het verbeteren van het gebruik van sociale rechten door begunstigden door zoveel mogelijk werk te maken van de automatische toekenning van de rechten, de toekenning van sociale rechten op basis van inkomen in plaats van statuut, het stimuleren van aanvullende steun tot het niveau van een waardig inkomen (door de OCMW’s te stimuleren om referentiebudgetten te gebruiken op basis van het REMI-concept), het erkennen van moderne samenlevingsvormen en de vaak nefaste gevolgen voor de uitkeringen, antwoorden op energie- en waterarmoede en gezondheids-schulden, het zijn allemaal belangrijke stappen in de goede richting. Stimuleren van ethische schuldbemiddeling, grondig evalueren van de collectieve schuldbemiddeling en werken rond schulden is ook meer dan noodzakelijk.

Het armoedeplan legt ook sterk nadruk op participatie. Inderdaad, een ambitieus armoedeplan kan enkel slagen als mensen in armoede, armoedeverenigingen en middenveld betrokken worden. Het samenwerkingsakkoord over dak- en thuisloosheid wordt niet enkel geactualiseerd, het aantal trajecten wordt ambitieus verhoogd. Ook duurzaam werk wordt niet vergeten. Hiertoe belooft het regeerakkoord aan de OCMW’s de nodige instrumenten en middelen. Outreachend werken en invoering van het principe ‘één huishouden, één plan’ zijn waardevolle praktijken die zullen gestimuleerd worden.

Vandaag missen we nog de budgetten. Maar als deze federale regering inderdaad ambitieus is, dan zullen de middelen voor het optrekken van de sociale minima, het ondersteunen van de OCMW’s ook ambitieus moeten zijn. Decenniumdoelen betreurt wel dat de solidariteit van de sterkste schouders, onder vorm van een vermogens(winst)belasting zijn weg naar het regeerakkoord niet gevonden heeft.

Armoede heeft nood aan ambitieuze plannen, maar ook en vooral aan ambitieuze budgetten.

Anne Van Lancker Michel Debruyne
Voorzitter Decenniumdoelen Coördinator Decenniumdoelen

www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer