• 19/10/2022

Vacature beleidsmedewerker/coördinator Decenniumdoelen

Vacature beleidsmedewerker/coördinator Decenniumdoelen

Initiatiefnemers van de Decenniumdoelen zijn ACV, ABVV, ACLVB, SAAMO, SOLIDARIS, CM, Beweging.net, Netwerk tegen Armoede, SAM vzw, LEVL, UitdeMarge en Welzijnszorg.
De initiatiefnemende armoedeorganisaties en sociale bewegingen willen bondgenoten zijn voor een betere armoedebestrijding. Ze vormen samen de stuurgroep die sturing geeft aan het partnerschap.
Het gaat om een belangrijk engagement dat focust op zeven themadoelen: rechtvaardigheid, gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven.
Om Decenniumdoelen in de komende jaren verder uit te bouwen zoeken we een beleidsmedewerker/coördinator die armoede een onrecht vindt, die voeling heeft met het Vlaamse brede middenveld, die de samenwerking tussen organisaties kan stimuleren, die vergaderingen en samenwerkingen kan begeleiden en coördineren, die beleids- en cijfermatige analyses kan maken.
De beleidsmedewerker/coördinator werkt samen met de voorzitter en de leden van de stuurgroep van Decenniumdoelen.

Opdracht:
1. Coördineren van de werking rond de verkiezingen (rondetafels, memorandum, politieke actie, persacties) en de opvolging van de verkiezingen.
2. Ondersteunen van de stuurgroep van Decenniumdoelen in samenwerking met de voorzitter.
3. Beleidswerk: afstemming van de verschillende partners, netwerken uitbouwen, contacten met beleidsmedewerkers van de partners.
4. Het uitwerken van een jaarlijkse Armoedebarometer inclusief de voorbereiding en opvolging van de Armoedebarometer (dossier, pers, vorming, netwerk, …)
5. Inhoudelijk uitwerken van dossiers.
6. Opstellen van perscommuniqués en persdossiers.
7. Begeleiden van rondetafels, inhoudelijke debatten.
8. Verzorgen van de website en sociale media.

Aanbod:
• Je werkgever is Welzijnszorg vzw; je werkterrein het samenwerkingsverband Decenniumdoelen
• Indiensttreding: zo snel mogelijk
• Een overeenkomst van onbepaalde duur (50%).
• Verloning concurrentieel binnen de socioculturele sector, PC 329, barema B1a (relevante anciënniteit wordt verrekend).
• Soepele werkregeling (thuiswerk en flexibele uren).
• Gsm en laptop voor werkopdrachten.
• Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
• Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.
Aanwervingsvoorwaarden:
• Je bezit een diploma hoger of universitair onderwijs of vergelijkbare competenties
• Je hebt de ervaring om bovenstaande opdrachten uit te voeren

Procedure:
• Sollicitatiebrieven met curriculum vitae worden ingewacht tegen 7 november ’s morgens. Bij voorkeur mailen naar: vacature@welzijnszorg.be T.a.v. Anne Van Lancker of opsturen naar volgend adres: Decenniumdoelen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.
• Op basis van uw gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae zal een eerste selectie gemaakt worden. Daarna volgt een gesprek voor een selectiecommissie op 14 november in de namiddag.
• De weerhouden kandidaten voor deelname aan de selectiegesprekken zullen telefonisch verwittigd worden ten laatste op 10 november

Voor meer informatie over deze job kan u terecht bij Anne Van Lancker: vanlanckeranne@gmail.com