• 28/09/2021

Een boeiende ervaring met Lokale Armoede Barometer: Welzijnsschakel Schakel Retie

Welzijnsschakel “Schakel Retie” bestaat uit een 40-tal enthousiaste vrijwilligers, die mensen in kansarmoede willen helpen. Dat doen we op drie manieren: door het organiseren van activiteiten zoals een vrije inloop, de wekelijkse voedselbedeling en individuele ondersteuning. We zijn een jonge organisatie – we bestaan 2 jaar. Onze vrijwilligers krijgen in de marge van onze activiteiten heel wat individuele vragen voor hulp van mensen met armoede-ervaring en dat is goed, zo bouw je vertrouwen op.

Boven op die individuele vragen willen we werken aan structurele problemen. Alleen zo kan je problemen die vaak voorkomen aanpakken. En hierbij kwam de Lokale Armoede Barometer ons ter hulp.

Boeiende ‘een-op-een’-tjes

De Lokale Armoede Barometer was in eerste instantie een hulpmiddel voor ons om rond een aantal themas te bepalen waar we in onze gemeente staan. We hadden voor het invullen graag een aantal mensen samengebracht rond de vragenlijst: mensen met en zonder armoede-ervaring. Maar dat is niet gelukt in de corona tijden. ‘Een-op-een’-tjes, dat is wel gelukt. Tijdens de voedselondersteuning hebben we een aantal mensen met armoede-ervaring gevraagd of ze mee willen werken. Weg van de drukte, hebben we samen een aantal vragen overlopen. En dan waren we heel snel aan het babbelen: “Toen ik met dat probleem naar OCMW ging, was het zus of zo.” Mensen met armoede-ervaring beantwoorden de vraag vanuit eigen ervaringen of ervaringen van vrienden. En dat waren altijd zeer boeiende gesprekken.

Daarna zijn er nog online gesprekken geweest met iemand van het Bijzonder Comité van de sociale dienst, iemand uit de gemeenteraad en we hebben ook contact gezocht met de schepen van Welzijn. Die aanvullende gesprekken waren nodig. Want heel wat vragen waren zeer specifiek. Daar wisten wij te weinig van. Maar met deze gemengde groep, hebben we de puzzel kunnen maken.

Armoede structureel aanpakken

Bij het overlopen van de definitieve antwoorden op de maandelijkse vrijwilligers vergadering, kregen wij al een aantal ideeën. Wij willen als gesprekspartner een aantal thema’s verder opvolgen.

Zo is wonen een thema dat heel erg leeft bij mensen met armoede-ervaring. Wij hebben contacten met de sociale huisvestingsmaatschappij. Maar er is nog geen structureel overleg met partners rond wonen. Dit is een thema waarvan we de gemeente willen laten weten dat wij geïnteresseerd zijn om hierover structureel in overleg te gaan.

Ook met de scholen is er af en toe contact. Heel wat mensen van de welzijnsschakelgroep vinden thema onderwijs belangrijk en willen ook hierrond zoken naar meer structurele samenwerking.

En ook het diensthoofd van het OCMW liet weten dat voorstander is van structureel overleg en 4 keer per jaar met ons wil samen zitten. Dus dat is al gelukt.

De Lokale Armoede Barometer is geen makkelijk instrument, maar wel heel nuttig voor een vereniging als de onze om na te denken waar we naar toe willen.

We willen door zulke stappen te zetten erkend worden als een armoedepartner in de gemeente. Dan kunnen we volwaardig meepraten over een aantal dingen. Je wil uiteindelijk armoede structureel gaan aanpakken en dat helpt daarbij. Zo willen we meeschrijven aan een hoofdstukje in het volgende meerjarenplan van de gemeente. Vanuit welzijnsschakel Retie willen we zo aangeven wat wij belangrijk vinden.

De Lokale Armoede Barometer is hierbij een nuttig instrument, wat je even weghaalt van de dagelijkse gang van zaken en helpt om na te denken over waar je staat en waar je naartoe wil gaan.

De scores op de diverse vragen zijn interessant, maar veel belangrijker is te bepalen waar je wil aan werken en de dialoog daarna met relevante organisatie – zoals de sociale dienst van de gemeente, woonmaatschappijen, en andere organisaties in het veld zoals Huis van het Kind en CAW.

Wat we moeten doen, is elkaar aanvullen.

Wij willen samenwerken met het OCMW, elk vanuit onze eigen sterkte. Door corona is het OCMW vandaag moeilijk bereikbaar. Als welzijnsschakel krijgen wij nu veel vragen die eigenlijk voor het OCMW zijn. Want er zijn heel veel vragen en noden bij mensen in een armoedesituatie. Maar wij mogen niet in de rol van het OCMW stappen. Als welzijnsschakel groep denken we daar met de hele ploeg over na. En we proberen die verschillende rollen goed te bewaken en elkaar aan te vullen. Zo willen we graag dat een maatschappelijk werker van het OCMW af en toe langskomt tijdens een activiteit. Zo hoeven mensen niet altijd naar het bureau van de maatschappelijk werker. En het OCMW komt zo ook dichter bij de mensen.

Tot besluit, de Lokale Armoede Barometer is geen makkelijk instrument, maar wel heel nuttig voor een vereniging als de onze om na te denken waar we naar toe willen en we hopen aan de hand hiervan constructief in dialoog te gaan met de gemeente en andere actoren!

 

Paul De Wit

Schakel Retie

schakelretie@gmail.com